مدیحه‌ ی‌ نوریْنِ نیّریْن - حضرت معصومه (سلام الله علیها)- بسیار زیبا

این شعر یکی از اشعار زیبای امام  خمینی (ره)  است که در فاصله‌ی‌ سالهای‌ 1309 تا 1324 ش سروده شده که واقعا َ  زیباست . 

××××  از دست ندید خیلی زیباست  ××××

 • ای‌‌ ازلیّت، به تربت تو مُخمّر!
 • وی‌‌ ابدیّت، به طلعت تو مُقرّر!
 • آیت رحمت ز جلوه‌ی‌ تو هویدا
 • رایَتِ قدرت در آستینِ تو مُضْمَر
 • جودت، همبسترا به فیض مقدّس
 • لطفت همبالشا به صدرِ مُصَدّر
 • عِصمتِ تو تا کشید پرده به اجسام
 • عالَم اجسام گردد عالَم دیگر
 • جلوه‌ی‌ تو، نور ایزدی‌ را مَجْلی‌ٰ
 • عِصمت تو، سِرّ مُختفی‌ را مَظهر
 • گویم واجب تو را، نه آنَتْ رُتبت
 • خوانم ممکن تو را، ز مُمکِن برتر
 • مُمکن اندر لباس واجب پیدا
 • واجبی‌ اندر ردای‌ امکان مُظْهر
 • ممکن، امّا چه ممکن، علّت امکان
 • واجب، امّا شعاعِ خالقِ اکبر
 • ممکن، امّا یگانه واسطه‌ی‌ فیض
 • فیض به مِهْتر رسد، وزان پس کهتر
 • ممکن، امّا نمودِ هستی‌‌ از وی‌
 • ممکن، امّا ز مُمکِناتْ فزونتر
 • وین نه عجب، زانکه نور اوست ز زهرا
 • نور وی‌ از حیدر است و او ز پیمبر
 • نور خُدا در رسول اکرم پیدا
 • کرد تجلّی‌ ز وی‌ به حیدر صفدر
 • وَ ز وی‌، تابان شده به حضرت زهرا
 • اینک ظاهر ز دُختِ موسی‌ جعفر
 • این است آن نور، کز مشیّت «کُنْ» کرد
 • عالم، آنکو به عال است مُنوّر
 • این است آن نور، کز تجلّی‌ قدرت
 • داد به دوشیزگان هستی‌ زیور
 • شیطانْ عالِم شدی‌ اگر که بدین نور
 • ناگفتی‌ آدم است خاک و من آذر
 • آبِروی‌ مُمْکِناتْ جمله، از این نور
 • گر نَبُدی‌، باطل آمدند سراسر
 • جلوه‌ی‌ این، خود عَرَض نمود عَرَض را
 • ظِلّش بخشود جوهریّتِ جوهر
 • عیسی‌ِ مریم به پیشگاهش دربان
 • موسی‌ِ عمران به بارگاهش چاکر
 • آن یک چون دیده‌بان، فرا شده بر دار
 • وین یک چون قاپقان، معطّی‌ بر در
 • یا که دو طفل‌اند در حریم جلالش
 • از پی‌ تکمیل نفس آمده مُضطَر
 • آن یک، «انجیل» را نماید از حفظ
 • وین یک «تورات» را بخواند از بر
 • گر که نگفتی‌: امام هستم بر خلق
 • موسی‌ِ جعفر ولّیِ‌ حضرتِ داور
 • فاش بگفتم که این رسول خدای‌ است
 • معجزه‌اش می‌ بُوَد همانا دختر
 • دختر، جُ‍ز فاطمه نیاید چون این
 • صُلْبِ پِدر را و هم مَشیمه‌ی‌ مادر
 • دختر، چون این دو، از مَشیمه‌ی‌ قدرت
 • نامد و ناید، دگر هُماره مُقدّر
 • آن یک، امواج اعلم را شده مبدأ
 • وین یک، افواج حلم را شده مَصْدر
 • آن یک، موجود از خطابش مَجْلی‌ٰ
 • وین یک، معدوم از عقابش مُسْتَر
 • آن یک، بر فرق انبیا شده تارک
 • وین یک، اندر سرْ اولیا را مِغفر
 • آن یک، در عالم جلالت «کعبه»
 • وین یک، در مُلک کبریایی‌«مَشْعَر»
 • «لَمْ یَلِد» م بسته لب و گر نه بگفتم
 • دختِ خُدایند این دو نور مُطهّر
 • آن یک، کوْن و مکانْش بسته به مَقْنَع
 • وین یک، مُلکِ جهانْش بسته به مِعْجَر
 • چادر آن یک، حِجابِ عصمت ایزد
 • مِعْجَرِ این یک، نقابِ عفّتِ داور
 • آن یک، بر مُلک لایَزالی‌، تارُک
 • وین یک، بر عرش کبریایی‌ افسر
 • تابشی‌ از لطفِ آن، بهشتِ مُخَلّد
 • سایه‌ای‌ از قهر این، جحیم مُقَعّر
 • قطره‌ای‌ از جودِ آن، بِحارِ سماوی‌
 • رَشْحه‌ای‌ از فیض این، ذخایر اغیر
 • آن یک، خاکِ مدینه کرده مُزّین
 • صفحه‌‌ی‌ قم را نموده، این یک انور
 • خاک قم، این کرده از شرافتْ جنّت
 • آب مدینه، نموده آن یک، کوثر
 • عرصه‌ی‌ قم غیرت بهشت برین است
 • بلکه بهشتش، یَساولی‌ است برابر
 • زیبد اگر خاک قم به «عرش» کند فخر
 • شاید، گر «لوح» را بیابد همسر
 • خاکی‌، عجب خاک! آبروی‌ خلایق
 • ملجأ بر مُسلم و پناه به کافر
 • گر که شنیدندی‌ این قصیده‌ی‌ «هندی‌»
 • شاعر شیراز و آن ادیب سخنور
 • آن یک طوطی صفت همی نسرودی
 • «ای‌ به جلالت ز آفرینش برتر!»
 • وین یک قمری‌ نمط هماره نگفتی‌
 • «ای‌ که جهان از رُخ تو گشته منوّر!».

منبع :

http://www.jamaran.ir/fa/PoemBody.aspx?id=4840

 

قاپقان: دربانان.

مستر: پنهان.

مغفر: کلاه خود.

مقعر: عمیق و ژرفناک.

اغبر: خاک، مراد زمین است.

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم