به یاد دست شکسته مدینه

به یاد دست شکسته مدینه

دری که ریشه داشت شکست

حرمت همیشه داشت شکست

یه مادری تو این میون

یه بار شیشه داشت شکست

وای مادرم ....

آسمون زدن زمین

جلو امیرالمومنین(ع)

شاید وقت سقط جنین

بود ذکر محسنم همین

صدا می زد وای مادرم ...

وقتی که شمرِ دل زسنگ

گذاشت پا روی دل تنگ

آهن داره چکمه جنگ

حسین میزد خاکا رو چنگ

صدا میزد وای مادرم ....

التماس دعا

/ 2 نظر / 15 بازدید
فروغ

ممنون[گل]

سعیده

سلام همه شعراخیلی خیلی خیلی قشنگ بود اجرتون با امام حسین.ممنون.التماس دعا.