بابا می‌خندد تا آب در دل فرزندانش تکان نخورد...

بس که عادت کرده‌ام بر قامت استاده‌ات...

روی تختی و همین عکس تو ما را می‌کشد... 

می‌دانم که خوبید خدا رو شکر ولی ...

چشمانم توان دیدنتان در بستر را ندارد...

می‌د‌انم که خوبید خدا رو شکر ولی...

عادت کرده‌ایم به ایستادن با شکوهتان ...

می‌دانم که خوبید خدا رو شکر ولی...

پدر هستید و تکیه گاه یک امت


بابا می‌خندد تا آب در دل فرزندانش تکان نخورد...

/ 3 نظر / 27 بازدید
دانلود عکس

با آرزوي بهترينها براي شما خوشحال ميشم به منم سر بزنيد دانلود هر چي که فکر کني www.mosaken.com

یاسمن

تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد وجود نازکت آزرده گزند مباد سلامت همه آفاق در سلامت توست به هيچ عارضه شخص تو دردمند مباد جمال صورت و معني ز امن صحت توست که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد در اين چمن چو درآيد خزان به يغمايي رهش به سرو سهي قامت بلند مباد در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد مجال طعنه بدبين و بدپسند مباد هر آن که روي چو ماهت به چشم بد بيند بر آتش تو بجز جان او سپند مباد شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوي که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد ... تمام دلبستگیهایمان برای بودن در این شهر شلوغ و دلگیر ، نفس کشیدن در هوایی ست که شما نفس میکشید حضرت پدر ...

.

چه خوش گفت آقا در دیدار اهل فرهنگ وهنر: «هر بلائی کز تو آید رحمتی است هر که را رنجی دهی آن راحتی است زان به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند آن رخ تابنده را تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند تا که با مهر تو پیوندم زنند...»