ابلیس از خشم می گوید

میگویند : ابلیس در برابر بنده‏اى از بندگان خالص حق ظاهر شد؛

آن عبد بیدار از او پرسید: در کدام یک از اخلاقیات انسان کمک مؤثّرترى براى تو است که او را به بدبختى‏ بنشانى؟

گفت: خشم،

 چون انسانى به غضب گرفتار شود او را به بازى می‏گیرم چنان که کودک توپ را میگیرد.

/ 2 نظر / 13 بازدید
محمدحسین عباسی

سلام حالا که اینو گفتین میشه لطفا راه های جلوگیری از خشمو بگین؟!؟!؟!؟!؟![تعجب] [لبخند] التماس دعا یاعلی

العبد

اميدوارم نه آن كودك و نه آن توپ باشيم در ژناه حق