چرا وعجل فرجهم ؟

 

کلمه ی «صَلِّ» در صلوات، در اصل نه به معنای درود فرستادن بلکه طبق روایت منقول از امام جعفر صادق(ع) به معنای نازل کردن رحمت است. اگر چه خداوند رحمتش را به طور کامل بر پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان(ع) نازل کرده امّا این رحمت هنوز به طور کامل به آنان واصل نگردیده است. وصول کامل رحمت خداوند بر پیامبر و خاندانشان، ظهور آقا امام زمان(عج) است. به همین دلیل ما پس از صلوات، «و عجّل فرجهم» می گوییم زیرا در حقیقت تمام معنای صلوات در «و عجّل فرجهم» کامل می شود.

برگرفته از سخنان حجت الاسلام ابوالقاسمی

/ 0 نظر / 11 بازدید