حکایت درخت دین‏

پیامبر بزرگ صلى الله علیه و آله فرمود:

دوستم جبرئیل گفت: مَثَل دین مانند درخت ثابت است،

ایمان ریشه آن،

نماز رگهاى آن،

زکات آب آن،

روزه شاخه آن،

نیک خلقى برگ آن،

خوددارى از گناه میوه آن

و درخت بدون میوه درخت نیست،

هم چنین ایمان، بدون خوددارى، از گناه ایمان نیست‏

پایگاه عرفان

/ 0 نظر / 22 بازدید