روح الله الگویی برای همه

 

این آقا پدر شما هستند؟

یکبار یکی از مسئولان مملکتی ، در حالی که پدر مسنشان هم با او بود، برای انجامکارهای جاری به خدمت حضرتامامرسیدند. پس از این که از خدمت حضرتامامبازگشت،گفت:« می خواستم به حضور حضرت امام برسم، من جلو افتاده بودم و پدرم را ازدنبال می آوردم. پس از تشرف، پدرم را به حضرتاماممعرفی کردم. حضرتامامنگاهیکردند و فرمودند: «این آقا پدر شما هستند؟ پس چرا شما جلوتر از او راه افتادیو وارد شدی»؟!

رضای خدا

امام خمینیرحمت الله علیه در نامه ای که از ترکیه برای حاج آقا مصطفی (ره)فرستاده بود نوشت: اگر رضای خدا و امر می خواهید با مادر و خواهران و بستگانخوش رفتاری کنید.

امام خمینی (ره) وقتی که به زیارت قبر استادش مشرف شد، قسمتی از عمامه اش راباز کرد و با آن گرد و غبار قبر استادش را پاک کرد.

حضرتاماممدت هفت سال در محضر استاد با احترام کامل و به حالت دو زانو نشست .

زمانی که منافقین آیت الله هاشمی رفسنجانی را ترور کردند،امام خمینی (ره)برایشفا آقای هاشمی گوسفندی نذر کرد.

پس از ترور آیت الله خامنه ای دامه برکاته ، حضرتامامدستور دادند وضع آقایخامنه ایرا لحظه به لحظه به ایشان گزارش دهند.

هنگامی که آیت الله سعیدی به دست رژیم ستم شاه به شهادت رسید، در نجف اشرف برایآن شهید بزرگوار چهل شب مجلس فاتحه گرفته شد. امامدر تمام چهل شب در مجلس شرکتکردند.

آیت الله ابراهیم امینی می گوید: طلبه ای گمنام بودم، یک ماه بیمار شدم،امامتمام چهارشنبه به عیادت من می آمد.

نظم واجب

شبی در نجف در محضرامامدر بیرونی بودم که یکی از طلاب حاضر در مجلس از معظمله سئوال نمود: آیا می توان برای تمبر هشت ریالی،دو ریال داد و از تادیه بقیه، امتناع ورزید؟

امامدر پاسخ فرمودند: «این کار جایز نیست» و سپس اضافه فرمودند «حتی اگراستالین هم روی کار باشد، حفظ نظم از اهم واجبات است ». باید توجه داشت سئوال وجواب کلا مربوط به دوره منحط گذشته رژیم شاه بود.

نظم بی نظیر

کارامامبه قدری منظم بود که حتی اگر کاغذ و نوشته ای را لازم داشت می دانستدر کجاست ایشان خواب، غذا، مناجات، مطالعه و مرور اخبار و ... را در وقت خودانجام می دادند به طوری که اهل منزل، از کارهای امام وقت و ساعت را می فهمیدند.

ساعت قدم زدن

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامه برکاتهمی گوید: خدمتامامجلسه ما طول کشیدامامنگاهی به ساعت کرد و فرمود: ساعت قدم زدن دیر شد، سپسفرمود: اگر به زندگی و رفتارمان نظم بدهیم فکرمان هم طبعاً منظم می شود.

امام خمینى(ره) شیداى اهل بیت(ع)

چهره‏اى ملکوتى

حضرت امام خمینى(ره)در جهت اعتلاى اسلام و بیدارى جامعه اسلامى ‏همان مسیرى راپیمود کهرسول اکرم(ص)وائمه هدى‏علیهم السلام‏ در نوردیده بودند. آن بزرگوار،با تکیه برارزشها و فضایل،انقلاب عظیمى را بنیان نهاد که از شجره طیبه خاندانعصمت وطهارت طراوت گرفته بود.

روح‏الله، روشن ضمیر عصر حاضر با عصا و ید بیضاى موسوى، حکمت‏ مصطفوى و شجاعتعلوى براى رهایى مظلومان و

/ 0 نظر / 12 بازدید