انقلاب اسلامى و مردم ایران، براى ملتها الگو شده ‏اند

خیلی ها تلاش کردند پیروزى انقلاب اسلامى را جدى نگیرند.


ان‏شاء الله خاطره‏ ى این روزتاریخى و فراموش ‏نشدنى، همواره برشما

برادران عزیز و دلاوران صحنه ‏ى نبرد، گرامى باد.

وقتى انقلاب اسلامی عزیز پیروز شد، خیلی ها در دنیاتلاش کردند آن را جدى نگیرند و باور نکنند. یک دستگاه سیاسى و یک حکومت، آنوقتى حقیقى و جدى است، که بر دوش مردم خود و به نیروى ملت خویش متکى باشد واین نیرو بتواند در لحظه‏ ى نیاز، کارایى خودش را نشان بدهد. وقتى نیروهاىمتجاوز، مرزهاى ما را شکستند و وارد شدند و ما هزاران کیلومتر مربع از میهنعزیزمان را زیر پاى بیگانگان دیدیم، دشمنان ما شاد شدند. این نظریه کهانقلاب و تشکیلات مردمىِ عظیمى که در برابر نظم سلطه‏ ى جهانى ایستاده، جدى وعمیق نیست، در ذهن دشمنان این انقلاب نیرو گرفت و آنها را امیدوار کرد وباز ما این امید را در حرفها و قیافه‏ گرفتنها و اظهارات و مکاتبات ورفت‏ وآمدهایشان دیدیم؛ اما وقتى « فتح المبین» اتفاق افتاد و در چند روز، یکپیروزى بزرگ در آن صحنه‏ ى به آن عظمت، به دست نیروهاى همین ملت، به دستنیروهاى مسلح همین کشور، به دست وفاداران صمیمى انقلاب - یعنى شماها - پدیدآمد، ارکان تفکر استکبارى دنیا متزلزل شد. و وقتى در فاصله‏ ى تقریباً بیستروز، عملیات «بیت المقدس» با آن وسعت و با آن عظمت و با آن ضربه‏ ى قاطع بردشمن آغاز شد و بالاخره خرمشهر به میهن اسلامى برگشت و هزاران نفر ازمتجاوزان به اسارت گرفتار شدند و جبهه‏ ى دشمن متزلزل و درهم کوبیده شد، درحقیقت این پندار باطلى که دشمنان اسلام و انقلاب و ایران سعى مى‏ کردند آنرا گسترش بدهند، بکلى منهدم شد و از بین رفت. پس، این یک مقطع براى انقلاببود.

*** ((  انقلاب اسلامى و مردم ایران، براى ملتها الگو شده ‏اند )) ***

مقام معظم رهبری 69/3/3

/ 0 نظر / 13 بازدید