ذکر تحویل سال ما زهرا(س) ست

در دو عالم جلال ما زهراست

رمز تغییر حال ما زهراست

عید با فاطمیه می آید

ذکر تحویل سال ما زهراست

عــــــــــــــــــــــید تـــانــــــــــ  مـــــــــــــــــبارکـــــــــــــــــــــــــــ

/ 1 نظر / 13 بازدید
العبد

عيد شما نيز پيشاپيش مبارك رمز شروع سال جديد: يــــــا زهــــــرا[لبخند][چشمک] في پناه GOD!!!