ایا میدانید:درطول24ساعت شبانه روز،هیچگاه صدای اذان از روی کره زمین قطع نمیشو

به نوشته پایگاه خبری "عرب آنلاین" ، "عبدالحمیدالفاضل" پژوهشگر و محقق علوم ریاضی از امارات گفت که صدای اذان در کره زمین درتمام شبانه روز قطع نمی شود و درهر منطقه ای به پایان برسد بلافاصله درجای دیگری آغازمیشود. وی توضیح داد که گفتن اذان 4 دقیقه زمان لازم دارد و زمین دارای 360 خط فرضی ازقطب شمال به قطب جنوب است که معادل 360 درجه میباشد؛ هنگامی که برای مثال ظهر شرعی درخط 1 شروع میشود،4دقیقه طول میکشدتا ظهرشرعی درخط 2 شروع شود،واین مدت معادل زمانیست که در خط یک اذان گفته میشود. به این ترتیب 360  ضربدر 4 میشود 1440 دقیقه که معادل 24 ساعت است.


/ 0 نظر / 15 بازدید