این آیه را حذف کنید

پیامبر(ص) فرمود: انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی أهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا(همانا من در میان شما دو امانت سنگین بجا میگذارم که اگر به آنها تمسک کنید، هرگز گمراه نشوید: کتاب خدا و اهل بیتم، و آنها هرگز از هم جدا نگردند تا در حوض کوثر نزد من آیند) و به راستی چه درست فرمود. آنانی که به این دو امانت تمسک نجسته اند از جمله گمراهان امروزند.

"محمد بن صالح عثیمین" یکی از شیوخ معاصر وهابیت در صفحه ای از کتابش " القول المفید علی کتاب التوحید"  پس از مقدمه ای می گوید: نوشتن این آیه " وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَیَرَى الله عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ " (و بگو: هر چه می خواهید عمل کنید که به زودی خدا و رسول او و... عمل شما را خواهند دید) بر برخی از اعمال خطاست، رسول(ص) پس از رحلتش نمی تواند ببیند ، فقط خداوند می بیند، پس کتابت این آیه اشتباه است زیرا دروغ بستن بر پیامبر(ص) به شمار می رود!

سوالی که در اینجا باید از این شیخ وهابی پرسید این است که چگونه نوشتن یک آیه ممنوع می شود در حالی که در متن قرآن موجود است؟ آیا این شیخ می خواهد این آیه را از قرآن بردارد؟ پیامبر(ص) چگونه نمی بیند در حالیکه در روز قیامت آگاه و شاهد بر تمام اعمال امتش است؟ آیا این به جز گمراهی است.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلک

/ 0 نظر / 13 بازدید