حکایت ناقه صالح و پیشگویی امام هادی (ع)

پسر جوان از بیابان اطراف سامرا، به خانه بازگشته بود. پدر از مراسم عید فطر در حضور متوکل، خلیفه عباسی سؤال کرد. جوان با تاسف گفت؛ به دستور متوکل، بسیاری از بنی هاشم را با پای برهنه به مراسم آورده بودند. پدر از علی بن محمد(ع) - امام هادی علیه السلام- پرسید و این که آیا ایشان را هم آورده بودند. پسر پاسخ مثبت داد و گفت؛ آن حضرت را در نهایت سختی به میانه میدان آورده بودند. پدر پرسید؛ سخنی از او نشنیدی؟ پسر گفت؛ شنیدم که می فرمود؛ جایگاه ما نزد خدای سبحان کمتر از «ناقه صالح» نیست. پدر گفت؛ خاطر آسوده دار که متوکل بیش از 3 روز دیگر زنده نخواهد بود. قوم صالح 3 روز بعد از آن که ناقه را پی کردند، به عذاب الهی گرفتار شدند.... و 3 روز بعد، متوکل، خلیفه ستمگر عباسی کشته شد.

روزنامه کیهان

/ 0 نظر / 14 بازدید